About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Make a route” to assign it to your class.

Teacher Rose

Student Instructions

Make a route

1. Направете собствен маршрут по картата на Стара Загора като тръгнете от 5ОУ "Митьо Станев"(The 5th Primary) и стигнете до едно от означените места: а) Автогара (Bus Station) б) Плувен басейн (Swimming pool) в) Туристическия информационен център (Tourist Info Center) г) Хотел "Мериан палас" (Marian Palace hotel) д) Къща-музей "Гео Милев" (Geo Milev house museum) е) Регионалния исторически музей (Regional historical museum) 2. Отбележете маршрута като използвате цветен маркер 3. Съставете кратък текст, за да опишете избрания маршрут(3 - 4 кратки изречения). Използвайте изразите: turn left - завийте наляво, turn right - завийте надясно, go along - вървете по, pass by - минете покрай и др. 4. Напишете, кажете и запишете с микрофона на "captions". Вижте примера на учителя. За да се справите успешно със задачата използвайте учебника урок 7b и урока Map Reading. Работете тихо в група и си помагайте! Good luck!

4th Grade, World Languages, English Language Learners
8 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading