About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Įvardžių rašyba” to assign it to your class.

Danguolė Rimavičienė

Student Instructions

Įvardžių rašyba

1 Atidžiai perskaitykite 167 pratimo (140 vadovėlio puslapis) užduotį. 2 Užrašykite pavadinimą ir tvarkingai atlikite pratimą sąsiuvinyje. 3. Nufotografuokite. 4. Išsiųskite. Darbui atlikti skiriama 10 minučių.

7th Grade, Writing
3 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading