About Seesaw Sign Up

Students use creative tools in the Seesaw app or website to complete classroom activities like "Създаване на текст"

Казвам се ..... роден съм на ...... в ...... Ученик съм в .... клас в ................... училище. Моите любими предмети са ........................................... През свободното си време обичам да се занимавам с ......................

Dina Kirilova

Student Instructions

Създаване на текст

Изберете инструмента за писане! Напишете своята първа автобиография. Разгледайте примерА

4th Grade, Computer Science
2 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: