About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Pa rhif sydd ar goll? Which number is mi…” to assign it to your class.

Beth Ellis

Pa rhif sydd ar goll? Which number is missing?

Grades: Kindergarten, PK-TK
Subjects: Math, Home Learning

Student Instructions

Edrychwch ar y fideo. - Edrychwch ar y weithgaredd. Ydych chi'n gallu gweithio allan pa rif sydd ar goll ar y llinellau rhif? - Defnyddiwch y move i lusgo'r rhif cywir. - Gallwch hefyd ysgrifennu'r rhifau 0 i 10 ar ddarn o bapur, torri pob rhif, cymysgu nhw a gofyn i'ch plentyn ail drefnu'r rhifau. Unwaith bo'r rhifau nol mewn trefn gallwch guddio rhif a gofyn i'ch plentyn pa rhif sydd ar goll. Os yw'ch plentyn yn cael trafferth, canolbwyntiwch ar rhifau 0 i 3, neu 0 i 5. Watch the video. - Edrychwch ar y weithgaredd. Can you work out which number is missing on the number lines? - Use the move tool to drag the correct number onto the line. - You can also write number 0 to 10 on a piece of paper. Cut each number and mix them up. Help your child to put each number back in order. Once ordered you could hide a number and ask your child which number is missing. If your child is struggling concentrate on numbers 0 to 3, or 0 to 5. Pob lwc / Good luck

Loading