About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Работа с Google Forms” to assign it to your class.

Dina Kirilova

Работа с Google Forms

Grades: Other
Subjects: Computer Science

Student Instructions

Учениците обичат да решават тестове, особено ако те са онлайн 😊. Пред нас стои въпросът как да създадем подобен тест. И не само да го създадем, да го предоставим на ученика за работа и накрая да го проверим, по възможност най- БЪРЗО ⌛! А дали не можем да накараме компютъра да направи проверката вместо нас? Да го извикаме да помогне и да улесни преподавателския труд! Да! Това е възможно!!! Но как …? Надявам се ще разберете сега 😊! Кликнете по изображението, за да отворите примерния тест. Ще ви помоля да попълните и предаете решението за време до 5 минути. Не се старайте да търсите верните отговори!

Loading