About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Possesive adjectives - Как показваме при…” to assign it to your class.

Galina Maratilova

Student Instructions

Possesive adjectives - Как показваме притежание

1. Натиснете 2. Разгледайте вмимателно приложената картина и си помагайте при попълване 3. Използвайте или , за да попълните празните места 4. След като сте си проверили натиснете

2nd Grade, English Language Learners
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template: