About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Stori am y Llipryn Llwyd” to assign it to your class.

Mrs Salisbury

Student Instructions

Stori am y Llipryn Llwyd

Mae’r Llipryn Llwyd yn gymeriad trist iawn. Does gan y Llipyryn Llwyd ddim llawer o fwyd, does ganddo ddim tŷ crand ac mae o’n edrych yn llwyd iawn o hyd. Druan o’r Llipryn Llwyd! Ond... mae’r Llipryn Llwyd yn dda iawn am edrych ar ôl pobl ac anifeiliaid eraill. Da iawn ti Llipryn Llwyd. Heddiw rydych chi am... 1. Gwrando ar stori am y Llipryn Llwyd. 2. Ail drefnu y stori. Rhowch y rhifau ar geiriau yn drefnus hefyd. Llipryn Llwyd can be a sad character. Llipryn Llwyd doesn’t have much food, he has no grand house and looks very gray. Poor Llipryn Llwyd! But ... the Llipryn Llwyd is very good at looking after other people and animals. Well done Llipryn Llwyd. Today you want to ... 1. Listen to a story about the Llipryn Llwyd. 2. Rearrange the story.

Pre-K, 2nd Grade, World Languages
4 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading