About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Stori Sara Sero” to assign it to your class.

Beth Ellis

Student Instructions

Stori Sara Sero

Bore da, Gweithgaredd 1- Rwyf wedi uwchlwytho'r stori Sara Sero. Cymerwch y cyfle i eistedd i lawr, rhowch eich traed i fyny wrth i chi wrando ar y stori. Gweithgaredd 2- Allwch chi greu rhifau 0, 1, 2 gan ddefnyddio gwrthrychau rydych chi'n dod o hyd i o amgylch y tŷ? Unrhyw gwestiynau, anfonwch neges ataf! Mrs Hodgson Bore da, Activity 1- I have uploaded the story Sara Sero. Take the chance to sit down, put your feet up as you listen to the story. Activity 2- Can you create numbers 0, 1, 2 using objects you find around the house? Any questions, please send me a message! Mrs Hodgson

Pre-K, World Languages, Math
4 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire
Loading