About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Tango Toes - Disco Dough” to assign it to your class.

Beth Ellis

Tango Toes - Disco Dough

Grades: PK-TK
Subjects: World Languages, Physical Education

Student Instructions

Bore da ffrindiau! Heddiw rydyn ni'n mynd i ymarfer ein cyhyrau yn ein dwylo a gwneud ychydig o dango toes! Bydd angen darn o does arnoch chi, fe allwch chi wneud y toes fel y gweithgaredd yr wythnos diwethaf, neu fe allwch ddefnyddio unrhyw does sydd gennych yn y tŷ. Edrychwch ar y fideo, ydych chi'n gallu copïo Mrs Ellis a dawnsio gyda'r toes. Os hoffech barhau mae yna linc yn y gweithgareddau i fideo Tango Toes arall, ynghyd a linc i rai o ganeuon Cyw i chi ddawnsio i! Mwynhewch! Good morning friends! Today we will be strengthening the muscles in our hands by doing a bit of disco dough! You will need a small piece of dough. You can either make the dough like our activity last week, or you can use any piece of play-doh you may have in the house. Watch the video, can you copy Mrs Ellis and dance with you dough? If you would like to do some more dancing we have included a link to another video with the activity section, along with some links to some Welsh songs you can dance along to. Don't forget to upload your picture to Seesaw! Good luck!

Loading