About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Кой гледа от банкнотите?” to assign it to your class.

Dina Kirilova

Student Instructions

Кой гледа от банкнотите?

1. Изберете add и разгледайте банкнотите. 2. Използвайте pen за да сложете отметка на стойността в лева на банкнотите, които поставяте в касичката. 3. Направете го за следващите страници от шаблона. 3. label На последната страница запишете общата сума, която сте поставили в касичката. 4. mic Какво знаете за личностите, които стоят на банкнотите от 5 и 100 лева. 5. check Поставете в дневника.

4th Grade, Digital Citizenship
2 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading