About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Onglau mwy a llai nag ongl sgwâr” to assign it to your class.

Thomas Roberts

Onglau mwy a llai nag ongl sgwâr

Grades: 4th Grade
Subjects: Math

Student Instructions

1) Edrychwch ar y posteri Onglau (3 sleid gyntaf) 2) Grwpiwch yr onglau ar y daflen ac uwchlwythwch nhw i Seesaw gan labelu 3) Esboniwch y gwahaniaeth rhwng ongl sgwâr, lem ac aflem

Loading