About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Het môr-leidr! A Pirate’s hat 🏴‍☠️!” to assign it to your class.

Beth Ellis

Het môr-leidr! A Pirate’s hat 🏴‍☠️!

Grades: PK-TK
Subjects: Art, World Languages

Student Instructions

Edrychwch ar y fideo! Ydych chi’n gallu creu het môr-leidr ar gyfer ein parti ar ddydd Gwener? Bydd angen: • darn o bapur newydd • paent du • papur gwyn a pen ffelt • siswrn • glud Can you make a pirate’s hat to wear in our party on Friday? You will need: • a piece of newspaper • black paint • a piece of white paper and a felt pen • scissors • glue Pob lwc! Edrych ymlaen i weld eich lluniau!!!

Loading