About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Mr Wichman's Te Reo Challenge - Day 5” to assign it to your class.

Mr Halkett

Mr Wichman's Te Reo Challenge - Day 5

Grades: 8th Grade, 7th Grade, 6th Grade
Subjects: World Languages

Student Instructions

Answer these questions about Mr Wichman's Te Reo Challenge for the day. 1. What colour is Issy's bike? 2. Why couldn't Issy bike on it? 3. Step one was to ________ the tyre? 4. Step two was to _________ the tyre? 5. Step three was to __________the wheel? 6. What two things can issy do now? What Issy said: He paihikara māwhero ātaahua tōku! I haukore te taea muri o taku paihikara nā reira kāore i taea (can't) e ahau te eke paihikara. Ka whakaaturia ahau e taku pāpā i pēhea ki te whakatika te taea. Tuatahi-Pēhea ki te tango te taea. Tuarua-Pēhea ki te panoni te taea. Tuatoru-Pēhea ki te whakahoki te wīra. Ināianei, ka taea (can) e ahau te eke paihikara i roto i te ngahere, panoni tētahi taea haukore hoki. Nā Issy

Loading