About Seesaw Sign Up

Teachers, save “Mr Wichman's Te Reo Challenge - Day 5” to assign it to your class.

Mr Halkett

Student Instructions

Mr Wichman's Te Reo Challenge - Day 5

Answer these questions about Mr Wichman's Te Reo Challenge for the day. 1. What colour is Issy's bike? 2. Why couldn't Issy bike on it? 3. Step one was to ________ the tyre? 4. Step two was to _________ the tyre? 5. Step three was to __________the wheel? 6. What two things can issy do now? What Issy said: He paihikara māwhero ātaahua tōku! I haukore te taea muri o taku paihikara nā reira kāore i taea (can't) e ahau te eke paihikara. Ka whakaaturia ahau e taku pāpā i pēhea ki te whakatika te taea. Tuatahi-Pēhea ki te tango te taea. Tuarua-Pēhea ki te panoni te taea. Tuatoru-Pēhea ki te whakahoki te wīra. Ināianei, ka taea (can) e ahau te eke paihikara i roto i te ngahere, panoni tētahi taea haukore hoki. Nā Issy

6th Grade, 7th Grade, 8th Grade, World Languages
7 teachers like this
Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire

Students will edit this template:

Loading